Sponsoren

Overmaken van een vrije gift naar rek.nr.1562.42.672 onder vermelding van Gift.

Adverteren op onze website www.sttn.eu:
Uw logo+ bedrijfsnaam en evt. link naar uw eigen website wordt dan gedurende 1 jaar lang op onze website geplaatst,
op www.tractorpulling.nl is een link te vinden naar de STTN website. Kosten: € 25,-


Door het adverteren in het programmaboekje: A5-formaat. Hierbij krijg je per advertentie ook een vrijkaart
De mogelijkheden hiervoor zijn:
€ 30,-
€ 45,-
€ 75,-
* Breedte x Hoogte

Door het plaatsen van 1 of meerdere reclameborden of vlaggen langs de baan.
€ 47.50
€ 37.50
€ 27.50

Combinatie van een samengesteld sponsor pakket.
 • Instapsponsoring in dit pakket zit het volgende:
  - Adverteren op onze website voor 1 jaar€ 25,-
  - Advertentie in het programmaboekje 1/4€ 30,-
  - 1 Reclamebord€ 47.50
  - Omroepen tijdens het evenement€ 25,-
  - 2 vrijkaarten 2x € 8,-€ 16,-
  ----------------------
  € 143.50 totaal pakket prijs € 100,-
 • Subsponsering
  - Advertentie op onze website voor 1 jaar€ 25,-
  - Advertentie in het programmaboekje 1/2€ 45.-
  - 2 reclame borden of vlaggen€ 85,-of bord en vlag
  - omroepen tijdens het evenement€ 25,-
  - 2 vrijkaarten 2x € 8,-€ 16,-
  ------------------------
  € 196,- totaal pakket prijs € 160,-
 • Supersponsoring
  - Advertentie op onze website voor 1 jaar€ 25,-
  - Advertentie in het programmaboekje 1 pagina€ 75,-
  - 3 reclame borden of vlaggen€ 112,50
  - omroepen tijdens het evenement€ 25,-
  - 4 vrijkaarten 4x € 8,-€ 32,-
  -------------------------
  € 269.50 totaal pakket prijs € 225,-

Het plaatsen van 1 of meerdere vrachtwagens als afscheiding langs de Rijksstraatweg. Hiervoor kunt u zelf een bedrag geven.

Opgave voor sponsoring kan tot 15 april
Als stichting zijnde heffen wij geen BTW over bovengenoemde bedragen.
De reclame borden en vlaggen moeten door de bedrijven zelf geleverd worden.
Uiterlijk 1 week van tevoren afleveren bij Fam. Heemstra, Rijksstraatweg 46 Noordhorn.
Advertenties in juiste formaat/resolutie voor 1 mei naar sponsoringsttn@gmail.com sturen.
Contact sponsorcommissie via sponsoringsttn@gmail.com of via 06-12643657 na 17.00 uur