Sponsoren

Overmaken van een vrije gift naar rek.nr.1562.42.672 onder vermelding van Gift.

Adverteren op onze website www.sttn.eu:
Uw logo+ bedrijfsnaam en evt. link naar uw eigen website wordt dan gedurende 1 jaar lang op onze website geplaatst,
op www.tractorpulling.nl is een link te vinden naar de STTN website. Kosten: € 25,-


Door het adverteren in het programmaboekje: A5-formaat. Hierbij krijg je per advertentie ook een vrijkaart
De mogelijkheden hiervoor zijn:
€ 30,-
€ 45,-
€ 75,-
* Breedte x Hoogte

Door het plaatsen van 1 of meerdere reclameborden of vlaggen langs de baan.
€ 47.50
€ 37.50
€ 27.50

Combinatie van een samengesteld sponsor pakket.
 • Instapsponsoring in dit pakket zit het volgende:
  - Adverteren op onze website voor 1 jaar€ 25,-
  - Advertentie in het programmaboekje 1/4€ 30,-
  - 1 Reclamebord€ 47.50
  - Omroepen tijdens het evenement€ 25,-
  - 2 vrijkaarten 2x € 8,-€ 16,-
  ----------------------
  € 143.50 totaal pakket prijs € 100,-
 • Subsponsering
  - Advertentie op onze website voor 1 jaar€ 25,-
  - Advertentie in het programmaboekje 1/2€ 45.-
  - 2 reclame borden of vlaggen€ 85,-of bord en vlag
  - omroepen tijdens het evenement€ 25,-
  - 2 vrijkaarten 2x € 8,-€ 16,-
  ------------------------
  € 196,- totaal pakket prijs € 160,-
 • Supersponsoring
  - Advertentie op onze website voor 1 jaar€ 25,-
  - Advertentie in het programmaboekje 1 pagina€ 75,-
  - 3 reclame borden of vlaggen€ 112,50
  - omroepen tijdens het evenement€ 25,-
  - 4 vrijkaarten 4x € 8,-€ 32,-
  -------------------------
  € 269.50 totaal pakket prijs € 225,-

Het plaatsen van 1 of meerdere vrachtwagens als afscheiding langs de Rijksstraatweg. Hiervoor kunt u zelf een bedrag geven.

Opgave voor sponsoring kan tot 1 mei
Als stichting zijnde heffen wij geen BTW over bovengenoemde bedragen.
De reclame borden en vlaggen moeten door de bedrijven zelf geleverd worden.
Uiterlijk 1 week van tevoren afleveren bij Fam. Heemstra, Rijksstraatweg 46 Noordhorn.
Advertenties in juiste formaat/resolutie voor 13 mei naar sponsoringsttn@gmail.com sturen.
Contact sponsorcommissie via sponsoringsttn@gmail.com of via 06-12643657 na 17.00 uur